Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

Alfa-1 antitripsin (AAT)

Princip stanovení

Turbidimetrie

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

14 dní

Frekvence stanovení

Pondělí až pátek

Referenční meze

Věk od - do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka
0D - 99R 0,9 2,0 g/l

Interpretace

 Indikace vyšetření : Reakce akutní fáze, genetické deficity spojené s onemocněním jater a plic, nádorová onemocnění

Snížená hladina

Zvýšená hladina

plicní choroby (emfyzém)

nefrotický syndrom

těžké jaterní poškození

malnutrice, kachexie

akutní záněty - vzestup již za 12 – 24 hodin, maximum 4. – 5. den, chronické záněty, maligní nádory, nekrózy, hematologické abnormality (hepatitida, nekróza), pobyt v znečištěném prostředí

Klinické informace

AAT patří mezi inhibitory serinových proteáz a je reaktantem akutní fáze zánětu. Jeho snížená hladina provází genetické deficity spojené s onemocněním plic a jater.  Má více než 75 geneticky podmíněných variant s různou schopností inhibovat proteázy (kolagenázy, elastázu, trypsin, chymotrypsin, plazmin). Asi 70 % populace má relativně sníženou koncentraci alfa-1-antitrypsinu a asi 0,2 % bělochů má antiproteázovou aktivitu < 40 %.

Poznámky

Alfa-1-antitrypsin je reaktant akutní fáze, proto jeho zvýšení může zamaskovat přítomnost genetické varianty se sníženou antiproteinázovou aktivitou.

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

14 dní

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla