• Hlavní banner 01

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

Ceruloplasmin (CER)

Princip stanovení

Nefelometrie

Primární vzorek

Krev

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita při 4-8 °C 7 dnů
Stabilita při -20 °C 12 dnů 
(nerozmrazovat opakovaně vzorky)

Podmínky transportu

Nejsou zvláštní požadavky na transport

Doba odezvy

2-3 dny

Frekvence stanovení

Každý den

Referenční meze

  1. Referenční interval dospělé populace
  • 0, 22–0,58 g/l
  1. Referenční interval dítě 0 let až 6 měsíců
  • 0,03-0,17 g/l
  1. Analytický rozsah

Test CER je určen k detekci koncentrací tohoto analytu při výchozím ředění vzorku v poměru 1:36.

  • Počáteční: 0,12 – 1,20 g/l
  • Rozšířený: 0,02– 43,2 g/l 

Interpretace

Snížená hladina

Zvýšená hladina

Wilsonova choroba -vrozený deficit

nefrotický syndrom

akutní hepatitis

cirhóza jater

syndrom ztráty bílkovin

akutní i chronický zánět

maligní nádory

gravidita, léčba estrogeny

hormonální antikoncepce

kolagenózy

Klinické informace

Ceruloplasmin jedná se o plasmatický alfa 2 glykoprotein, jehož syntéza probíhá v hepatocytch ve formě apoceruloplasminu, do kterého je včleněno, pomocí enzymu ATPázy, 6-8 atomů mědi. Má klíčovou roli v procesu transportu a mobilizaci mědi a železa ze zásobního feritinu. Ceruloplasmin svojí feroxidázovou aktivitou umožňuje inkorporaci Fe do molekuly transferinu ve formě Fe3+.     

Poznámky

 Upozornění:

  • Metoda alfa-1 antripsin není určena ke zjištění stavu nosiče ani k rozlišení genotypů spojených s deficitem alfa-1 antitrypsinu.
  • Syntéza cereloplasminu je při zánětlivé reakci zvýšena a neodráží metabolismus mědi.

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

10 dnů

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla