• Hlavní banner 01

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

T regulační buňky (T regs)

Princip stanovení

Průtoková cytometrie (FACS)

Primární vzorek

Krev, 2ml

Odběrová souprava

Plast se separačním gelem (Vacuette: červený uzávěr)

Pokyny pro odběr

Dle udání výrobce nejsou stanoveny zvláštní požadavky na přípravu pacienta před odběrem.

Podmínky uchování

Stabilita vzorku je výrobcem zaručena 24 hodin od náběru. Výsledky, které‚ jsou ze staršího data, mohou být proto ovlivněny délkou skladování. Maximální čas, který je akceptovatelný pro vyšetření vzorku, je 48 hodin od náběru.

Podmínky transportu

Udržovat v pokojové teplotě.

Doba odezvy

48h

Frekvence stanovení

1 x denně

Referenční meze

5 – 10% z CD4+CD25+

Interpretace

 Klinická indikace:
 • Deficience Tregs způsobená genetickou mutací postižení střeva (infiltrace T buňkami)
 • diabetes mellitus 1. Typu
 • ekzém
 • anemie
 • trombocytopenie infiltrace jater
 • hypothyroidismus autoprotilátky různých specifit

Klinické informace

Funkce regulačních T buněk (Treg)

 • Regulace efektorových buněk imunitních reakcí, velikosti a ukončení imunitních reakcí
 • Tlumení imunologických reakcí proti autoantigenům (ochrana proti autoimunitním onemocněním)
 • Navozování orální (slizniční) tolerance
 • Omezení možností alergických reakcí
 • Tlumení nežádoucích imunitních reakcí při infekcích
 • Tlumení imunologických reakcí proti mikrobiotě

(omezování střevních zánětů)

 • Tlumení reakce matky proti aloantigenům plodu
 • Pomocí homingových receptorů jsou Treg přitahovány

do kůže a GIT

indukce Treg VEDE K SYNTÉZE SUPRESIVNÍCH CYTOKINŮ (IL-10, TGF-β)

Poznámky

 

PRŮBĚH INFEKCE ZÁVISÍ NA VZÁJEMNÉM POMĚRU T REGULAČNÍCH (TLUMIVÝCH) BUNĚK A T EFEKTOROVÝCH BUŇEK

OPTIMÁLNÍ DYNAMIKA Treg PŘI INFEKCI

 • Potlačení stimulace Treg ve prospěch Tef na počátku infekce intenzitou podnětů pro TCR a stimulací velkého množství PRR → indukce IL-6, rozvoj zánětu, ELIMINACE PATOGENA
 • NAVOZENÍ PŘEVAHY Treg A POTLAČENÍ EFEKTOROVÝCH REAKCÍ

→ omezení imunopatologie → ukončení imunitních reakcí po eliminaci mikroba

NUTNOST PŘESNÉ REGULACE A NASTAVENÍ IMUNITNÍ REAKCE

Potlačení Treg (chronické infekce)

 • → nebezpečí indukce autoagresivních onemocnění

Stimulace Treg (autoimunita, alergie, IBD)

Charakteristické znaky Treg: CD45+CD3+CD4+CD25+CD127low (FoxP3 – intracelulární znak – běžně se rutinně nevyšetřuje)

POZNÁMKY:

 • HLAVNÍ ÚLOHOU IMUNITNÍHO SYSTÉMU JE OBRANA PROTI INFEKCI
 • Nevhodné nebo nepřiměřeně dlouhé imunologické reakce při infekci mohou mít imunopatologické důsledky
 • Imunitní reakce při infekci mohou být tlumeny pomocí Treg

IMUNITNÍ REAKCE PŘI INFEKCI JSOU TLUMENY NAPŘÍKLAD Treg BUŇKAMI

Reakce Treg při infekci

 • Zmnožení Treg při virových, bakteriálních, parazitárních i mykotických infekcích
 • Treg se koncentrují v místě zánětu, protože jsou přitahovány chemokiny tvořenými v místě infekce
 • Počet Treg v krvi neodpovídá vždy stavu v postižených tkáních (buňky nejsou v oběhu, ale v postiženém orgánu)
 • Zmnožení Treg může mít účinek jak pozitivní (omezení imunopatologie, udržování im. paměti) tak negativní (snížení obranyschopnosti – i generalizovaná imunosuprese)
 • Zvýšení Treg v těhotenství a ve stáří působí sníženou obranyschopnost proti infekci.

Pracoviště

Imunologie a alergologie

Doba doordinace požadavků

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla