• Hlavní banner 01

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

Zkratka/Název

Lymská borrelióza  - Borrelia burgdorferi IgG, IgM

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2 - 8 °C 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15 - 25 °C

Doba odezvy

1 den

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

IgM – index pozitivity

Vyhodnocení

≤ 0,89

Negativní

0,90 – 1,09

Hraniční

≥ 1,10

Pozitivní

 

IgG – AU/ml

Vyhodnocení

≤ 9,99

Negativní

10,0 – 14,99

Hraniční

≥ 15,0

Pozitivní

 

Interpretace

Zvýšené hodnoty:

Pozitivní výsledek IgM a/nebo IgG protilátek proti Borrelia burgdorferi indikuje kontakt s patogenem (akutní infekce nebo stav po prodělané infekci). Vyšetření jediného vzorku však pouze pomáhá odhadnout serologický profil jedince. Pozitivní výsledek pouze ve třídě IgM je relativně častý v časných stádiích onemocnění, ale vzácný v pozdějších stádiích. Pozitivní výsledek pouze ve třídě IgG může indikovat buď probíhající lymeskou nemoc, nebo stav po prodělané infekci s přetrvávajícími protilátkami.

Negativní hodnoty:

Seronegativní nález. Negativní výsledek IgM a IgG protilátek proti Borrelia burgdorferi obvykle znamená, že pacient nebyl infikován, nemusí ale vždy vyloučit akutní borreliózu v nejčasnějším stadiu, kdy pacient ještě netvoří specifické protilátky proti Borrelia burgdorferi nebo jsou hladiny protilátek dosud nedetekovatelné. Specifické IgM protilátky jsou detekovatelné v časných stádiích infekce; v pozdějších stádiích progresivně klesají. Důležité je, že v prvních týdnech po infekci je test negativní.

Pokud je i při negativním nebo hraničním výsledku podezření na expozici Borrelia burgdorferi, měl by být v průběhu infekce odebrán a vyšetřen druhý vzorek.

 

Klinické informace

Lymeská borrelioza je multisystémové infekční onemocnění vyvolané spirochétou Borrelia burgdorferi. Infekce je přenášena klíšťaty, případně jiným, krev sajícím hmyzem.

Onemocnění, může probíhat ve třech klinických stádiích-časné lokalizované, časné disseminované a pozdní disseminované (perzistentní). Každé z těchto stadií může být provázeno charakteristickými i necharakteristickými potížemi

Časné lokalizované stadium: Období od přisátí klíštěte do prvních příznaků tj. erythema migrans (EM). Toto období trvá v průměru  4‑29 dní.

Časné disseminované stadium je klinicky zjistitelné po týdnech až měsících. Postižena může být nervová tkáň,kůže, klouby,svaly a srdce.

Pozdní disseminované stadium se objevuje jeden rok až více let po infekci a v tomto období již jde nejen o změny funkční, ale i anatomické. Ke spontánnímu zhojení již nedochází. Postižena může být kůže‑Acrodermatitis chronica athroficans, nervová tkáň, klouby, svaly a šlachy.

Nejvhodnější laboratorní diagnostickou metodou infekce organizmu je sérologický průkaz specifických IgG a IgM protilátek .

Zdroj DiaSorin Příbalový leták k metodě

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-anti Borrelia IgG

BOR IgG

arb.j.

S-anti Borrelia IgG-číselně

BOR IgG-č

AU/ml

S-anti Borrelia IgM

BOR IgM

arb.j.

S-anti Borrelia IgM-číselně

BOR IgM

index

 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

SOPV-PREV-010

 

 

Joomla templates by a4joomla