• Hlavní banner 01

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

Zkratka/Název

Mycoplasma pneumoniae  IgG IgM

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza  - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2 - 8 °C 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15 - 25 °C

Doba odezvy

1 den

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

MP-IgG AU/ml

Vyhodnocení

‹ 10

Negativní

≥ 10

Pozitivní

 

MP IgM index

Vyhodnocení

‹ 10

Negativní

≥ 10

Pozitivní

 

Interpretace

IgG + IgM negativní – séronegativní

IgG pozitivní, IgM negativní – normální séropozitivní nález

IgG + IgM pozitivní- suspektní aktivní infekce

Klinické informace

Mycoplasma pneumoniae vyvolává atypickou pneumonii, infekce má pozvolný nástup doprovázený nevolností, myalgií, bolestí v krku a bolestmi hlavy a v časovém úseku od jednoho do pěti dnů se zvýrazňují příznaky v hrudníku. Kašel je charakteristicky suchý, dráždivý a občas záchvatový a může se stát význačným rysem infekce. Fyzické příznaky, např. šelest, jsou patrné často teprve na rentgenových snímcích prokazujících pneumonii. Průběh nemoci je proměnlivý, ale kašel, abnormální příznaky v hrudníku a rentgenové změny mohou přetrvávat i několik týdnů. Nákaza postihuje častěji děti.

Nemoc je převážně omezena na dýchací ústrojí.

Odhalení specifických protilátek proti Mycoplasma pneumoniae je primárním diagnostickým nástrojem pro přesné rozpoznání akutního onemocnění dýchacího ústrojí způsobeného Mycoplasma pneumoniae. Po počáteční infekci normální imunitní systém okamžitě reaguje a vytváří protilátky, jejichž počet je nejvyšší po třech až šesti týdnech a postupně v průběhu měsíců až let se opět snižuje. Následkem dlouhé inkubační doby je odezva protilátek často zřetelná, než se objeví příznaky.  Zvýšená hladina IgM příznačná pro Mycoplasma pneumoniae může být sama o sobě interpretována jako známka akutní infekce, protože tato protilátka se obvykle objevuje v průběhu prvního týdne od původní infekce a přibližně dva týdny před protilátkou IgG. Přítomnost IgM se však považuje za nejvýznamnější u pediatrické populace, u které se vyskytuje méně příležitostí k opakované expozici. U dospělých, kteří byli opakovaně infikování v průběhu několika let, nemusí být reakce IgM proti mykoplasmatickým antigenům příliš silná. V takovýchto případech vede opakovaná nákaza přímo k reakci IgG; proto negativní výsledek testu IgM nevylučuje akutní infekci. Když však k reakci IgM skutečně dojde, může přetrvat měsíce až roky po nákaze. V takovém případě pozitivní výsledky testu IgM nemusí odrážet aktuální ani nedávnou infekci.

Je prokázáno, že stanovení protilátek IgG je nezbytné, neboť u pacientů se nemusí objevit ani reakce IgM ani IgA. Reakce protilátky IgG se projevuje jako poslední a hladina IgG zůstává zvýšená alespoň po jeden rok po nákaze.

Zdroj: DiaSorin – Příbalový leták k metodě

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-A-Mycoplasma pneu. IgG

MP IgG

arb.j.

S-anti-Mycopl. pn. IgG-čísl.

MP IgG-č

AU/ml

S-A-Mycoplasma pneu. IgM

MP IgM

arb.j.

S-anti-Mycopl. pn. IgM-čísl.

MP IgG-č

index

 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

Joomla templates by a4joomla