Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

Zkratka/Název

B. pertussis IgG, IgA, Bordetella pertussis IgG, IgA

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2 - 8 °C 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15 - 25 °C

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

IgA – IU/ml

Vyhodnocení

‹  12

Negativní

≥ 12

Pozitivní

 

IgG – IU/ml

Vyhodnocení

‹ 40

Negativní

40-100

Hraniční

≥ 100

Pozitivní

 

Interpretace

IgG + IgM negativní – séronegativní

IgG pozitivní, IgM negativní – normální séropozitivní nález

IgG + IgM pozitivní- suspektní aktivní infekce

Klinické informace

Pertuse (černý kašel) je onemocnění provázené kašlem. Původcem je Bordetella pertusis Onemocnění se vyznačuje dlouhodobým kašlem, který často provází tzv. inspirační stridor (chraptivý zvuk při nádechu). Vyskytuje se po celém světě a přenáší se z osoby na osobu kapénkovou infekcí. Bordetella pertussis dokáže překonat lokální imunitní obranné mechanismy v lidských horních cestách dýchacích. Bakterie vytvářejí různé typy adhezí s buňkami řasinkového epitelu, aniž by pronikly do epitelu nebo do krevního oběhu. Kromě pouzdra, které chrání tento patogen před inaktivací komplementem, se bakterie z funkčního hlediska vyznačují dvěma skupinami faktorů, které určují jejich virulenci: jedná se o tzv. adheziny a toxiny, z nichž dva nejdůležitější jsou filamentový hemaglutinin (FHA) a pertusový toxin (PT). PT je exotoxin, který zodpovídá za mnoho fyziologických, imunologických a farmakologických úč inků. Na rozdíl od jiných exotoxinů druhu Bordetella, které se při sérové diagnostice vyznačují vysokým stupněm zkřížené reaktivity, je pertusový toxin vysoce specifický.

Po inkubační době přibližně 7 až 14 dní černý kašel začíná necharakteristickým katarálním stádiem, které trvá přibližně 1 až 2 týdny. Poté se rozvine konvulzivní stádium trvající 2 až 3 týdny, kdy se objevují typické záchvaty paroxysmálního kašle, po nichž často následuje stridor a případně zvracení. K záchvatům kašle často dochází v noci. Během obou těchto stádií nemocný vykašlává patogen. Nelze vyloučit, že může dojít k přenosu onemocnění kontaminovanými předměty. Následuje stádium rekonvalescence, které trvá několik týdnů. V tomto stádiu záchvaty kašle postupně ustupují. Zejména u dětí může docházet ke komplikacím, jako je sekundární pneumonie a zánět středního ucha. Roční období a podnebí nemají na četnost výskytu onemocnění vliv. Po infekci vzniká specifická imunita, která se ale po několika desetiletích snižuje.

Zdroj: DiaSorin – Příbalový leták k metodě

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-anti Bord. pertussis IgG

BP IgG

arb.j.

S-Bord. pertussis IgG-čísl.

BP IgG-č.

IU/ml

S-anti Bord. pertussis IgA

BP IgA

arb.j.

S-Bord. pertussis IgA-čísl.

BP IgA-č.

IU/ml

 

Zdroj referenčních mezí

Diasorin

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

Joomla templates by a4joomla