Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

Zkratka/Název

Rubeola  IgG, IgM  zarděnky

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2 - 8 °C 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15 - 25 °C

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

IgM – AU/ml

Vyhodnocení

Vyhodnocení

‹  20

Negativní

Negativní

20-25

Hraniční

Hraniční

≥ 25

Pozitivní

Pozitivní

 

IgG –IU/ml

Vyhodnocení

‹ 5

Negativní

5-10

Hraniční

≥ 10

Pozitivní

 

Interpretace

IgG + IgM negativní – séronegativní

IgG pozitivní, IgM negativní – normální séropozitivní nález anamnestické protilátky

IgG + IgM pozitivní – suspektní aktivní infekce

Klinické informace

Zarděnky jsou infekční onemocnění projevující se exantémem a vyvolané virem zarděnek. Tento virus, patřící mezi Togaviry obsahuje jednovláknovou rNa. Onemocnění probíhá benigně s velice vzácnými komplikacemi a ve velké míře probíhá subklinicky. Symptomaticky je obecně mírné, charakterizované zvýšenou teplotou, nevolností, únavou a makulopapulární vyrážkou v průběhu tří až pěti dnů a s možnou komplikací konjunktivitidou nebo katarem horních cest dýchacích. Onemocnění je obvykle doprovázeno lymfoadenopatií. Infekce vede k dlouhodobé imunitě.

Infekce virem zarděnek je zvláště nebezpečná během prvních čtyř měsíců těhotenství. Pokud ženy nemají imunitní ochranu, je infekce v těhotenství spojena s vysokým rizikem poruchy plodu. Kongenitální onemocnění způsobuje četné vážné poruchy, z nichž některé jsou stálé a nepříznivě ovlivňují další vývoj (šedý zákal, hluchota, hepatosplenomegalie, psychomotorická retardace, změny na kostech, kardiopatie a neuropatie). Fáze těhotenství, ve které matka byla infikována, se považuje za nejvíce významný činitel pro intrauterinní přenos a poškození plodu. Obecně se má za to, že toto riziko klesá se vzrůstající dobou těhotenství. Je nejvyšší v průběhu prvních dvou měsíců těhotenství (40-60%) a postupně se snižuje ve čtvrtém a pátém měsíci (10-20%). Klinické nálezy u novorozenců a studie izolace viru ukázaly, že fetální infekce je vzácná po druhém trimestru těhotenství.

První humorální odpovědí na infekci virem zarděnek je tvorba specifických protilátek třídy IgM proti viru zarděnek, dosahující vysoké hladiny v séru dva týdny po objevení vyrážky a přetrvávající jeden až dva měsíce. Specifické protilátky třídy IgG se obecně objevují několik dnů po vyrážce, obvykle jeden týden po protilátkách IgM. Jejich hladina vzrůstá a dosahuje vrcholu během šesti až deseti týdnů po objevení příznaků a pak postupně klesá na úroveň 15-200 IU/mL, která trvá po celý život. Reinfekce je zcela bezpříznaková a je provázena mírně zvýšenou hladinou specifických protilátek IgG.

Správné stanovení IgM a IgG protilátek proti viru zarděnek je nezbytná pomůcka pro diagnózu akutní infekce a sledování jejího dalšího průběhu, dále pro poznání imunitního stavu těhotné ženy a pro přijetí vhodné profylaxe u vnímavých žen ve fertilním věku. Protože je vakcinace dostupná, je stanovení IgG protilátek proti viru zarděnek rozšířeno pro určení sérokonverze po očkování.

Zdroj: DiaSorin – Příbalový leták k metodě

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-anti Rubeola IgG

RUB IgG

arb.j.

S-anti Rubeola IgG-číselně

RUB IgG-č

IU/ml

S-anti Rubeola IgM

RUB IgM

arb.j.

S-anti Rubeola IgM-číselně

RUB IgM-č

AU/ml

 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

NE

 

 

Joomla templates by a4joomla