Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

 

Zkratka/Název

HIV, Anti - HIV 1,2 + p24 antigen v séru

Princip stanovení

Chemiluminiscenční imunoanalýza - CLIA

Primární vzorek

Sérum, plazma

Odběrová souprava

Zkumavka Vacuette červený uzávěr – plastová se separačním gelem 

Pokyny pro odběr

Klikněte zde

Podmínky uchování

Stabilita v séru při 2 - 8 °C 8 dní

Podmínky transportu

Termobox 15 - 25 °C

Doba odezvy

1 DEN

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

Sérum, plazma:

Ženy, Muži :  0 – 110R     Anti-HCV           negativní

Interpretace

Negativní / pozitivní

Klinické informace

Etiologickým agens způsobujícím syndrom získané imunodeficience (AIDS) jsou dva typy retrovirů, společně označované jako virus lidské imunodeficience (HIV). HIV se přenáší pohlavním stykem mezi jedinci infikovanými HIV, stykem s kontaminovanou krví nebo krevními produkty a prenatální infekcí plodu nebo perinatální infekcí novorozence přenosem z infikované matky. Protilátky proti HIV se zjišťují u pacientů s AIDS a u asymptomatických jedinců infikovaných HIV.

Na základě fylogenetické analýzy jsou viry HIV-1 klasifikovány do skupin M („main“ nebo „major“, hlavní), N („new“, nové, non-M, non-O), O („outlier“, okrajové) a P (podle Plantier et al., Nat. Med. 2009). Globální pandemie AIDS byla způsobena převážně viry skupiny M, zatímco viry skupiny N a O jsou relativně vzácné a vyskytují se endemicky na západě střední Afriky. Infekce viry ze skupiny O však byly zjištěny i v Evropě a v USA. Skupina M viru HIV-1 se skládá z genetických podtypů (A, B, C, D, F, G, H, J a K) a cirkulujících rekombinantních forem (CRF). Podtyp B viru HIV-1 je převládajícím podtypem v USA, Evropě, Japonsku a Austrálii, avšak významné procento nových infekcí HIV-1 v Evropě je způsobeno i jinými podtypy než podtypem B.

Blízce příbuzný, avšak odlišný typ viru imunodeficience je označován jako virus lidské imunodeficience typu 2 (HIV-2). Virus lidské imunodeficience typu 2 je podobný HIV-1 morfologií struktur, uspořádáním genomu, tropismem buněk, cytopatogenitou in vitro, cestami přenosu a schopností způsobovat AIDS. HIV-2 je méně patogenní než HIV-1 a infekce HIV-2 mají delší období latence s pomalejší progresí k plně rozvinutému onemocnění, nižší titry virů a nižší míru vertikálního a horizontálního přenosu. HIV-2 je endemický v západní Africe, infekce HIV-2 však byly zjištěny i v USA, Evropě, Asii a jiných oblastech Afriky, i když s nižší četností než v případě HIV-1.

Krátce po infekci HIV, avšak ještě před sérokonverzí, lze zjistit antigeny HIV ve vzorcích séra nebo plazmy. Strukturálním proteinem HIV, který je nejčastěji využíván jako marker antigenémie, je jádrový protein p24. Test LIAISON® XL murex HIV Ab / Ag HT používá monoklonální protilátky proti proteinu p24 viru HIV k detekci antigenu p24 HIV před sérokonverzí, čímž se zkracuje diagnostické okno před sérokonverzí a zlepšuje se časná detekce infekce HIV.

Zdroj: DiaSorin – Příbalový leták k metodě

 

Poznámky

Název

Zkratka

Jednotka

S-anti HIV-1/2 + p24 antigen

HIV

arb.j.

 

Informace pro samoplátce

V případě reaktivity nebo nespecifické reakce vzorku je dle platné legislativy nutné vzorek zaslat do NRL pro HIV/AIDS ke konfirmaci (ověření výsledku). Odeslání vzorku na konfirmaci neznamená vždy, že pacient je HIV pozitivní! V případě že bude vzorek reaktivní, je vybírána od klienta záloha 5000 Kč, která je poté zpětně vyúčtována po obdržení konfirmačního výsledku s jeho náklady. Výsledek konfirmace je sdělován klientovi osobně, nikdy ne telefonicky. 

Zdroj referenčních mezí

DiaSorin

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

1 týden

Akreditovaný SOP

SOP-PREV-091

 

 

 

Joomla templates by a4joomla