• Hlavní banner 01

 

Ceny jsou uváděny v Kč bez DPH.

Podle § 58 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, je od daně osvobozeno plnění, jehož účelem je diagnostikování či léčení nemoci a zdravotních obtíží nebo jejich předcházení.

K celkové ceně vyšetření se přičítá cena odběru 23,- Kč a přípravy vzorku 13,- Kč. Tato cena je přičtena k celkové částce při zadání prvního vyšetření požadujícího odběr.

CELKEM 0


Základní biochemie
Na, K, Cl 51
Vápník 18
Hořčík 18
Fosfor 15
Urea 16
Kreatinin 15
 Kyselina močová 20
 Bilirubin celkový 14
 Bilirubin konjugovaný 14
ALT 17
 AST 17
 GGT 19
 ALP 16
 Amyláza celková 35
 Amyláza pankreatická 64
 Lipáza 82
 CHE (Cholinesteráza) 26
 CK (Kreatinkináza)  28
 LD (Laktátdehydrogenáza) 21
 Homocystein 547
 Celková bílkovina 13
 Albumin 13
 ELFO bílkovin 103
 Imunofixace 997
 CRP 142
 ASLO 147
 RF 147
 IgA, IgG, IgM 591
 IgE celkové 331
Lipidový metabolismus
 Triacylglyceroly 27
 Cholesterol celkový 21
 Cholesterol HDL 48
 Cholesterol LDL 59
 Apolipoprotein A1 203
 Apolipoprotein B 203
 Lipoprotein (a) 45
Diabetologie
 Glukóza - sérum 13
 Glukóza - plazma 13
 Glukóza - kapilární 13
 HbA1c (glykovaný hemoglobin) 199
 oGTT (orální glukózový tol. test) 119
 oGTT - v gravitidě 119
 LTT (laktózový tol. test)  119
 C-Peptid nalačno 179
 C-Peptid po jídle 179
 Inzulín 153
  Kardiální markery
 CK-MB 40
 Troponin I 984
 NT-proBNP 997
Diagnostika anémií
Fe (železo) 17
Ferritin 216
Transferin 159
Saturace transferinu 176
Vitamin B12 248
Folát (kyselina listová) 251
Hormony
 TSH 163
 T4 volný 170
 T3 volný 170
 T4 celkový 120
 T3 celkový 120
 anti TG 383
 anti TPO 401
 anti TSH r. (TRAK) 575
 β-hCG (těhotenský test) 179
 Prolaktin 159
 FSH (Folitropin) 150
 LH (Lutropin) 150
 E2 (Estradiol) 186
 Progesteron 166
 AMH (anti-Müllerian hormon) 690
 Testosteron celkový 166
 Testosteron volný 408
 Kortizol 175
 SHBG (sex hormone-binding globulin) 592
 DHEA-S (dehydroepiandrosteron sulfát) 457
 DHEA (Dehydroepiandrosteron) 151
 17-OH-progesteron 211
 Androstendion 305
 Aldosteron 200
Kostní metabolismus
 1-84 parathormon 549
 Osteokalcin 517
 Osteáza (kostní ALP) 386
 Cross-Laps (β-CTx) 578
 P1NP (Prokolagen typu 1) 515
 Vitamín D 25-OH 390
   
Screening celiakie
 tTG IgA + celkové IgA 419
 tTG IgG (při tTG IgA<0,2g/l) 350
Léky, stop. prvky, drogy
 Digoxin 257
 Valproát 518
 Carbamazepin 516
 Phenytoin 516
 Theophyllin 421
 Lithium 40
 U_Drg. screening 350
Diagnostika hepatitid
HBsAg 228
 anti HBs 277
 HBeAg 312
 anti HBe 331
 anti HBc 277
 anti HBc IgM 375
 anti HAV celkové 375
 anti HAV IgM 375
 anti HCV 375
Infekční sérologie ost.
Syfilis (protilátky specifické a nespecifické) 295
 HIV (anti 1,2 + p24 antigen) 299
 HIV certifikát do zahr. 150
 Chlamydia trachomatis 483
 Chlamydia pneumoniae 483
 Chlamydia pneumoniae konfirmační test WB 1150
 Mycoplasma pneumoniae 630
 B. pertussis (IgG, IgA) 483
 B. parapertussis 483
 Lymeská borrelióza (IgG, IgM) 595
 Lymeská borrelióza (Western Blot) 1150
 Klíšť. encefalitida (IgG, IgM) - vyloučení onemocnění 660
 Klíšť. encefalitida (IgG) - kontrola protilátek 390
 Tetanus (IgG) 520
 VZV (IgG, IgM) 480
 Morbilli (IgG, IgM) - kontakt s infekcí, vyloučení onemocnění 660
 Morbilli (IgG) - kontrola protilátek 390
 EBV 730
 IM test 75
 CMV (IgG, IgM) 480
 Rubeola (IgG, IgM) - kontakt s infekcí, vyloučení onemocnění 660
 Rubeola (IgG) - kontrola protilátek 390
 Toxoplasma g. (IgG, IgM) 620
 HSV 1,2 (IgG, IgM) 480
 Helicobacter p. (IgG, IgA) 595
 Helicobacter p. - WB 1150
Nádorové markery
 AFP 173
 CEA 329
 PSA celkový 242
 PSA volný 391
 [-2]proPSA + index PHI 1205
 β-hCG 184
 Tyreoglobulin  252
 CA 15-3 493
 CA 19-9 493
 CA 125 596
 HE4 793
 CA 72-4 596
 SCCA 951
 Kalcitonin 415
 β2-mikroglobulin 310
 NSE 526
 CYFRA 21-1 595
Hematologie
 Sedimentace (ESR) 29
 KO + DIFF přístrojově 78
 KO 44
 Retikulocyty 83
 PT (Quick, INR) 85
 APTT 77
 Fibrinogen 222
 D-dimery 298
 APC rezistence 525
 KS + Rh faktor 150
 Screen. neprav. protilátek 299
Analýta moče -  ranní
 Chemicky + sediment 58
 Chemicky 16
 Glukóza 13
 Amyláza 35
 PCR (poměr PROT/KREA) 35
 ACR (poměr ALB/KREA) 140
Analýza moče - sbírané
 Clearence kreatininu 36
 Celková bílkovina (24h) 20
 Albumin (24h) 125
 Glukóza (24h) 13
 Na, K, Cl (24h) 51
 Vápník (24h) 18
 Hořčík (24h) 18
 Fosfor (24h) 15
 Urea (24h) 16
 Kreatinin (24h) 15
 Kyselina močová (24h) 20
 Kortizol (24h) 175
 Aldosteron (24h) 187
Vyšetření ze stolice  
 Hb ve stolici kvantitat. 174
 Kalprotektin 1180

 

 

Joomla templates by a4joomla