• Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

  Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

 • Přijďte na odběr bez objednání

  Přijďte na odběr bez objednání

 • Hustá síť odběrových míst

  Hustá síť odběrových míst

 • Kvalitní a přesné výsledky

  Kvalitní a přesné výsledky

Vyhledávání v seznamu vyšetření

 

 

Zkratka/Název

Průkaz Chlamydia trachomatis imunochromatograficky

Princip stanovení

Imunochromatografický test

Primární vzorek

ženy stěr cervixu, muži stěr uretry, moč

Odběrová souprava

 Speciální sterilní tampón dostupný v laboratoři pro muže, ženy, sterilní zkumavka močová

mocova zkumavka (Prevedig.cz)

odberový tampón chlamydie muži (Prevedig.cz)

odberový tampón chlamydie ženy (Prevedig.cz)

Pokyny pro odběr

Odběr vzorku stěrem z cervixu:

Před odběrem odstraňte hlen z oblasti cervixu bavlněným tamponem a zlikvidujte.

Vlastní odběr proveďte speciálním sterilním tamponem dodaným laboratoří na vyžádání. Tampon zanořte do endocervikálního kanálku co nejhlouběji, až není vidět špička. To umožňuje získání epitelií, které jsou zásobárnou chlamydií. Otáčejte tamponem jedním směrem o 360o, ponechte v klidu 15 s. a poté tampon vyjměte. Vložte tampon do sterilní zkumavky a zalomte. Zkumavku uzavřete a uchovávejte při pokojové teplotě 4-6 hodin nebo 24 hod. při chladničkové teplotě. Tampon před odběrem nenavlhčujte.

U gravidních žen je odběr kontraindikován!

Odběr vzorků stěrem uretry mužů:

Pacient má být poučen, aby nemočil nejméně jednu hodinu před odběrem.

Vlastní odběr proveďte sterilním tamponem dodaným laboratoří.  Tampon vsuňte do ústí uretery asi  2 - 4 cm, poté otáčejte o 360o, pak 10s ponechte v klidu a tampon vyjměte. Po vyjmutí tampon vložte do sterilní zkumavky, uzavřete a uchovávejte při pokojové teplotě 4-6 hodin nebo 24 hodin při chladničkové teplotě. Tampon před odběrem nenavlhčujte.

Odběr vzorků moči u mužů:

Odeberte 15-30 ml ranní moči do sterilní odběrové zkumavky a odešlete do laboratoře. Uchovávejte při chladničkové teplotě.

Podmínky uchování

pokojová teplota, déle než 6 hodin chladničková teplota

Podmínky transportu

chladicí box 2-10°C/ přepravní box 17-26°C

Doba odezvy

1 den

Frekvence stanovení

denně

Referenční meze

-

Interpretace

Chlamydia trachomatis / Chlamydia trachomatis negativní

Klinické informace

-

Poznámky

Z důvodu nižší senzitivity této metody, tento test neprovádíme u samoplátců, pro samoplátce doporučujeme PCR vyšetření u mužů z moče, u žen z cervikálního stěru.

Zdroj referenčních mezí

-

Pracoviště

mikrobiologie

Doba doordinace požadavků

-

Akreditovaný SOP

NE

 

 

Joomla templates by a4joomla