Vyhledávání v seznamu vyšetření


  • Na žádance vždy uvádějte datum a čas odběru.

 

  • U vzorků stolice a rektálních výtěrů uvádějte adresu pobytu, případně tel. kontakt na pacienta. Tyto údaje jsou vyžadovány epidemiologickou stanicí při hlášení pozitivních nálezů. Při jejich neznalosti hrozí laboratoři postih.

 

  • U vzorků s možností různé lokalizace např. rány, hnisy, stěry apod. vždy uvádějte i lokalitu (vyloučení kontaminující přirozené flóry přítomné v místě odběru).

 

  • Do poznámky uvádějte skutečnosti, které mohou ovlivnit zaměření a interpretaci vyšetření. Kontakty s infekcí, kontakt se zvířaty, pokousání zvířetem, pobyt v zahraničí apod.

 

  • Pokud po odběru zahájíte antibiotickou terapii ještě před uzavřením vyšetření, uvádějte antibiotikum na žádance, abychom terapii mohli interpretovat s ohledem na nález.

 

  • U vzorků moči dbejte na poučení pacienta o správném odběru dle typu vyšetření. Důkladné omytí a správný odběr jsou nezbytné pro validní výsledek.

 

  • U pacientů vyšetřovaných pod číslem pojistky (ne pod rodným číslem) uvádějte, prosím, datum narození.

 

  • Materiál k vyšetření předávejte řidiči transportní služby rozdělený podle teplot vhodných pro transport (chladničková nebo pokojová teplota).

 


Joomla templates by a4joomla