Vyhledávání v seznamu vyšetření


Uricult:

V případě, že podmínky nedovolují rychlý transport moči do laboratoře, je možné moč odebrat do odběrové soupravy Uricult.


Primární vzorek:

Moč - Uricult


Postup odběru:

Pacient zachytí do sterilního kelímku střední proud moče. Z Uricultu vyjměte destičku s agarovými půdami a ponořte ji do moče tak, aby část s agarem byla zcela ponořena. Po několika vteřinách ji vyjměte a uzavřete zpět do plastové zkumavky. Kelímek s močí zlikvidujte. Nenaplňujte Uricult močí.


Uchování:

Pokojová teplota, nikdy neukládejte do lednice.


Transport:

Přepravní box: 15 - 25°C


Doba odezvy:

Negativní: 1 den

Pozitivní: 2 - 5 dní


Poznámka:

Mykologické vyšetření nelze z Uricultu provést, v případě požadavku zašlete vzorek moči ve sterilní zkumavce.


Odběrová souprava:

Uricult

Uricult 300x112


Akreditovaný SOP: SOPV-PREV-206

Joomla templates by a4joomla