Vyhledávání v seznamu vyšetření


Metoda:

RT-PCR. Jedná se o přímou detekci nukleové kyseliny bakteriálního agens ve vzorku. Tato metoda je velmi citlivá a spolehlivá (›90%). V současnosti je považována za standard v diagnostice Ch. trachomatis (CT). Dosud rozšířená metoda přímého průkazu antigenu CT imunochromatograficky má citlivost pouze 30 - 70% a je spolehlivá pouze u výrazně manifestních průběhů a zároveň velmi závislá na kvalitě odběru. Z našich zkušeností v porovnání obou metod vychází jednoznačně citlivější a spolehlivější PCR průkaz. Zachytí i nemanifestní průběhy nebo počínající infekce s velmi vysokou spolehlivostí. Nejvýrazněji jsme rozdíly pozorovali u vzorků moči, kde imunochromatografický test selhával v 90% oproti PCR metodě. Průkaz protilátek je vhodný pouze u chronicky probíhajících onemocnění, kde je očekávána malá nebo žádní přítomnost CT na periferii (poruchy fertility, Reiterův syndrom).

Proto pro diagnostiku Chlamydia trachomatis doporučujeme výhradně PCR metodu.

Nabízíme Vám možnost zvolit pouze průkaz CT nebo kombinované vyšetření s průkazem Neisseria gonorrhoeae.


Primární vzorek:

Muži: moč (první proud) 2 - 5 ml, stěr z uretry

Ženy: vaginální, cervikální stěr


Postup odběru:

Vzorek moči:

Odeberte první proud (ideálně ranní nebo v intervalu minimálně 3 hodiny od posledního močení). Zároveň je možné u rizikových pacientů (dle sexuálních praktik) provést stěr z krku či rekta a tento tampon zanořit do vzorku odebrané moči.

 

Vaginální, cervikální stěr, stěr z uretry:

Proveďte stěr pomocí tamponu dodaného v odběrové soupravě Xpert swab collection kit. Velký tampon slouží k otření případného sekretu v ústí poševního vchodu, menší tampon k samotnému odběru vzorků. Po odběru zanořte tampon do tekutiny ve zkumavce, která je součástí kitu, a zalomte jej ve vyznačené rysce. Zkumavku řádně označte a uzavřete. Stejně jako u vzorků moči je možné provést zároveň samostatným tamponem stěr z krku či rekta a zanořit jej společně s originálním tamponem do tekutiny.


Uchování:

Pro optimální výsledek zašlete vzorky do laboratoře co nejdříve, jinak stěry uchovávejte při 2 - 25°C, moč při 2 - 8°C, maximálně 1 - 3 dny.


Transport:

Moč: chladicí box (2 - 8°C)

Stěry: 2 - 25°C.


Doba odezvy:

1 den 


Odběrová souprava:

Xpert swab collection kit a sterilní tampony

Xpert swab

 

Močová zkumavka

mocova zkumavka 300x68


Akreditovaný SOP:

NE


Joomla templates by a4joomla