• Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

  Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

 • Přijďte na odběr bez objednání

  Přijďte na odběr bez objednání

 • Hustá síť odběrových míst

  Hustá síť odběrových míst

 • Kvalitní a přesné výsledky

  Kvalitní a přesné výsledky

Zrušeno vyšetření vazebné kapacity železa

Dne 15.2. 2016 bylo zrušeno vyšetření vazebné kapacity železa.
Plně adekvátní  je vyšetření transferinu v séru.

Číst dál...

Evropský antibiotický den 2015

Číst dál...

Korekce celkového vápníku na albuminémii

Dne 24.9.2015 byl uveden do provozu výpočet korigované hodnoty vápníku v séru na standardní koncentraci albuminu v séru.

Výsledek vypovídá o hodnotě vápníku, jakou by měl pacient, kdyby byla korigována hodnota albuminu na hodnotu standardní koncentrace albuminu (medián = 41,3 g/l).

Tento výpočet je zvláště přínosný pro pacienty s výrazně abnormálními hodnotami albuminu.

Ke korekci je použit výpočet:

Cakorigované = Cacelkové + 0,020 x (41,3 – albumin) *

* doporučený výpočet Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí, Grada, 2008

Korekce je počítána vždy, když je požadavek na vyšetření vápníku a albuminu v séru.

Hodnotící meze pro korigovaný vápník zůstávají stejné jak pro vápník v séru.

Klinický význam výpočtu:

Ionizovaný vápník je biologicky účinnou formou vápníku a jeho hladina je rozhodující pro vznik příznaků hypo- nebo hyperkalcémie. U pacientů s výrazně abnormálními hladinami albuminu může dojít k výraznému poklesu hladin ionizovaného vápníku, i když je hladina celkového vápníku uvnitř referenčního rozmezí.

Jde o výpočtovou metodu – odhad. Pro relevantní informaci se v případě abnormálních hladin albuminu, poruch acidobazické rovnováhy a přítomnosti monoklonální komponenty v séru (vazba Ca na paraprotein) doporučuje vyšetření ionizovaného vápníku ze žilní nebo arteriální krve v rámci stanovení acidobazické rovnováhy.

                                                                                                                                       

LABORATOŘ IDL, s.r.o. se stala specializovaným pracovištěm PREVEDIG spol. s r.o.

Společnost IDL s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení,které vzniklo v roce 1995. Ve své činnosti se zaměřuje zejména naposkytování specializované laboratorní diagnostiky- laboratoř provádí vyšetřování hormonů, nádorových markerů, enzymů, vitaminů, některých lékových hladin a dalších působků v následujících klinických oblastech: gynekologická endokrinologie, tyreologie, nádorová diagnostika, kostní metabolismus, diabetologie, obecná endokrinologie.

Vážení klienti,

od 20. 5. 2015 se mění způsob distribuce vyrobených autovakcín. Pacient si ji již nadále nebude vyzvedávat osobně, ale bude doručena naší laboratoří prostřednictvím svozové služby do Vaší ordinace. Délka zhotovení autovakcíny ani další náležitosti se nemění. Změna byla vyžádána spolupracující laboratoří v důsledku jejího stěhování na nové pracoviště, kde již není umožněn osobní odběr. U každé autovakcíny bude uveden pokyn k užívání a telefonní kontakt pro případné dotazy.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Markéta Tomšíčková

Vedoucí pracoviště mikrobiologie,
tel.: 270 003 260

Nová metoda C-peptid. Rozšířeno vyšetření o stanovení C-peptidu. Nové referenční meze jsou 0,26 - 1,39 nmol/l.

Podrobnější informace viz. Seznam vyšetření

 

 

 

 

Nové metody - zavedeny nové metody vitamin B12, kyselina listová (folát), tyreoglobulin, cholinesteráza a pankreatická amyláza. Podrobnější informace viz. Seznam vyšetření.

Korigované chloridy - zaveden nový výpočet pro korigované chloridy, díky výpočtu je odstraněn vliv hydratace na hladinu chloridů v krvi. Podrobnější informace zde.

Stanovení vitaminu D - zavedena nová metoda pro stanovení vitaminu D v séru, podrobnější informace viz. Seznam vyšetření nebo odborný článek zde.

Nové sérologické metody. Zavedeny nové metody Mycoplasma pneumoniae IgG a IgM, Bordetella pertussis IgG a IgA, Bordetella parapertussis, Varicella Zoster IgG a IgM, viz. nová žádanka zde.

Joomla templates by a4joomla