• Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

  Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

 • Přijďte na odběr bez objednání

  Přijďte na odběr bez objednání

 • Hustá síť odběrových míst

  Hustá síť odběrových míst

 • Kvalitní a přesné výsledky

  Kvalitní a přesné výsledky

LABORATOŘ IDL, s.r.o. se stala specializovaným pracovištěm PREVEDIG spol. s r.o.

Společnost IDL s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení,které vzniklo v roce 1995. Ve své činnosti se zaměřuje zejména naposkytování specializované laboratorní diagnostiky- laboratoř provádí vyšetřování hormonů, nádorových markerů, enzymů, vitaminů, některých lékových hladin a dalších působků v následujících klinických oblastech: gynekologická endokrinologie, tyreologie, nádorová diagnostika, kostní metabolismus, diabetologie, obecná endokrinologie.

Vážení klienti,

od 20. 5. 2015 se mění způsob distribuce vyrobených autovakcín. Pacient si ji již nadále nebude vyzvedávat osobně, ale bude doručena naší laboratoří prostřednictvím svozové služby do Vaší ordinace. Délka zhotovení autovakcíny ani další náležitosti se nemění. Změna byla vyžádána spolupracující laboratoří v důsledku jejího stěhování na nové pracoviště, kde již není umožněn osobní odběr. U každé autovakcíny bude uveden pokyn k užívání a telefonní kontakt pro případné dotazy.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Mgr. Markéta Tomšíčková

Vedoucí pracoviště mikrobiologie,
tel.: 270 003 260

Nová metoda C-peptid. Rozšířeno vyšetření o stanovení C-peptidu. Nové referenční meze jsou 0,26 - 1,39 nmol/l.

Podrobnější informace viz. Seznam vyšetření

 

 

 

 

Nové metody - zavedeny nové metody vitamin B12, kyselina listová (folát), tyreoglobulin, cholinesteráza a pankreatická amyláza. Podrobnější informace viz. Seznam vyšetření.

Korigované chloridy - zaveden nový výpočet pro korigované chloridy, díky výpočtu je odstraněn vliv hydratace na hladinu chloridů v krvi. Podrobnější informace zde.

Stanovení vitaminu D - zavedena nová metoda pro stanovení vitaminu D v séru, podrobnější informace viz. Seznam vyšetření nebo odborný článek zde.

Nové sérologické metody. Zavedeny nové metody Mycoplasma pneumoniae IgG a IgM, Bordetella pertussis IgG a IgA, Bordetella parapertussis, Varicella Zoster IgG a IgM, viz. nová žádanka zde.

Akce MOVEMBER. Nechte se zdarma otestovat na rakovinu prostaty novými testy od firmy Beckman Coulter. Více informací zde.

Akce je omezená, trvá 1 měsíc a je pro 80 zájemců.

Otevření nového mikrobiologického pracoviště v prostorách PREVEDIG spol. s r.o. - rozšiřujeme nabídku našich služeb o zpracování mikrobiologických vzorků na nově otevřeném mikrobiologickém pracovišti. Tato služba je zaštítěna kvalifikovanými odbornými pracovníky a zkušenými mikrobiologickými laboranty. Prováděná vyšetření viz. Seznam vyšetření.

Nový analyzátor na vyšetření moče chemicky a morfologického vyšetření moče - zprovoznili jsme nový moderní analyzátor UX-2000i od firmy Sysmex.

Výhody nového stanovení morfologického vyšetření:

 1. Morfologické vyšetření moče je prováděno na principu průtokové cytometrie, což zabezpečuje standardizaci a velkou přesnost stanovení jednotlivých elementů.
 2. Elementy jsou vyjadřovány v kvantitativním množství, tj. počet elementů na mikrolitr.
 3. U vzorků, kde je zajištěn kvalitní odběr, může být s velkou přesností zachycena limitní koncentrace bakterií, která může být zdrojem infekce močového traktu. Přítomnost bakterií v moči lze odhalit i v případě započaté léčby antibiotiky.
 4. U vzorků čerstvé moče (stanovení do 1 hodiny) lze stanovit i morfologické charakteristiky erytrocytů v moči na základě hodnocení jejich velikosti. Analytický systém poskytuje informaci o přítomnosti dysmorfních a isomorfních erytrocytů a tudíž o pravděpodobném původu erytrocytů - glomerulárním nebo neglomerulárním. Požadavek na morfologii erytrocytů je nutné dopsat na žádanku!

Poznámka: V případě výskytu patologických válců nebo obdobných neočekávaných výsledků je morfologický sediment konfirmován mikroskopicky.

Zvýšený výskyt bakterií může být způsoben pozdním dodáním vzorku do laboratoře (moč je vhodné zpracovat nejpozději do 2 hodin od odběru) nebo nesprávným odběrem.

Disproporce mezi hodnotou nitritů a počtem bakterií je dána malou citlivostí diagnostických proužků a podstatně vyšší citlivostí a přesností průtokové cytometrie.

Odborné informace o vyšetření a hodnocení močového sedimentu zde.

Joomla templates by a4joomla