• Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

  Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

 • Přijďte na odběr bez objednání

  Přijďte na odběr bez objednání

 • Hustá síť odběrových míst

  Hustá síť odběrových míst

 • Kvalitní a přesné výsledky

  Kvalitní a přesné výsledky

Změna referenčních mezí progesteronu - vzhledem k nové kalibraci a použití nového kalibrátoru byly upraveny referenční meze pro metodu progestron dle doporučení výrobce. Nové referenční meze jsou uvedeny v Seznamu vyšetření v metodě progesteron.

Stanovení glukózy v kapilární krvi - stanovujeme glukózu v kapilární krvi na novém glukometru. Pro toto stanovení je nutné mít vhodný odběrový materiál (zkumavku eppendorf se systémovým roztokem+ odběrová kapilára), které může na vyžádání vydat naše laboratoř.

Změna jednotek a referenčních mezí glykovaného hemoglobinu HBA1c - na základě společného doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České diabetologické společnosti ČLS JEP se mění jednotka pro vyjadřování výsledku měření glykovaného hemoglobinu A1c a tím dochází i ke změnám referenčních a rozhodovacích mezí. Text celého doporučení naleznete zde.

Změna rozhodovacích (referenčních) mezí pro krevní lipidy a lipoproteiny - na základě společného doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti pro aterosklerózu ČLS JEP jsme upravili rozhodovací meze pro krevní lipidy a lipoproteiny. Nově stanovené hodnoty jsou hodnoty doporučené pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění, tedy hodnoty "optimální". Nové meze a text celého doporučení naleznete zde.

Přestěhování odběrového pracoviště Olšanská - nově se nachází v budově Olšanská 5 blíže poliklinice, vstupuje se samostatným vchodem z ulice (nechodí se vrátnicí!).

Stanovení APC rezistence - zavedena nová metoda pro stanovení APC rezistence (rezistence na aktivovaný protein C, způsobená mutací faktoru V Leiden), podrobnější informace zde.

Odborný článek k problematice hluboké žilní trombózy a hyperkoagulačního stavu spojeného také s APC rezistencí.

Odhad glomerulární filtrace dle rovnice MDRD - na výsledkový list přidán výpočet odhadu glomerulární filtrace dle rovnice MDRD, podrobnější informace viz. Seznam vyšetření

- Glomerulární filtrace (odhad).

Osvědčení o akreditaci - obdrželi jsme Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO15189:2007.

Odhad glomerulární filtrace dle rovnice Lund-Malmö - na výsledkový list přidán výpočet odhadu glomerulární filtrace dle rovnice Lund-Malmö, podrobnější informace viz. Seznam vyšetření - Glomerulární filtrace (odhad)

Nové metody DHEA-S a SHBG - zavedeny nové metody stanovení DHEA-S a SHBG

Výpočet Indexu volných androgenů (FAI) - v souvislosti se zavedením nové metody SHBG, byl nastaven i výpočet pro index volných androgenů. Tento index bude uváděn na výsledkovém listu, pokud bude zadán požadavek současně na stanovení testosteronu a SHBG.

Joomla templates by a4joomla