• Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

  Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

 • Přijďte na odběr bez objednání

  Přijďte na odběr bez objednání

 • Hustá síť odběrových míst

  Hustá síť odběrových míst

 • Kvalitní a přesné výsledky

  Kvalitní a přesné výsledky

Akce MOVEMBER. Nechte se zdarma otestovat na rakovinu prostaty novými testy od firmy Beckman Coulter. Více informací zde.

Akce je omezená, trvá 1 měsíc a je pro 80 zájemců.

Otevření nového mikrobiologického pracoviště v prostorách PREVEDIG spol. s r.o. - rozšiřujeme nabídku našich služeb o zpracování mikrobiologických vzorků na nově otevřeném mikrobiologickém pracovišti. Tato služba je zaštítěna kvalifikovanými odbornými pracovníky a zkušenými mikrobiologickými laboranty. Prováděná vyšetření viz. Seznam vyšetření.

Nový analyzátor na vyšetření moče chemicky a morfologického vyšetření moče - zprovoznili jsme nový moderní analyzátor UX-2000i od firmy Sysmex.

Výhody nového stanovení morfologického vyšetření:

 1. Morfologické vyšetření moče je prováděno na principu průtokové cytometrie, což zabezpečuje standardizaci a velkou přesnost stanovení jednotlivých elementů.
 2. Elementy jsou vyjadřovány v kvantitativním množství, tj. počet elementů na mikrolitr.
 3. U vzorků, kde je zajištěn kvalitní odběr, může být s velkou přesností zachycena limitní koncentrace bakterií, která může být zdrojem infekce močového traktu. Přítomnost bakterií v moči lze odhalit i v případě započaté léčby antibiotiky.
 4. U vzorků čerstvé moče (stanovení do 1 hodiny) lze stanovit i morfologické charakteristiky erytrocytů v moči na základě hodnocení jejich velikosti. Analytický systém poskytuje informaci o přítomnosti dysmorfních a isomorfních erytrocytů a tudíž o pravděpodobném původu erytrocytů - glomerulárním nebo neglomerulárním. Požadavek na morfologii erytrocytů je nutné dopsat na žádanku!

Poznámka: V případě výskytu patologických válců nebo obdobných neočekávaných výsledků je morfologický sediment konfirmován mikroskopicky.

Zvýšený výskyt bakterií může být způsoben pozdním dodáním vzorku do laboratoře (moč je vhodné zpracovat nejpozději do 2 hodin od odběru) nebo nesprávným odběrem.

Disproporce mezi hodnotou nitritů a počtem bakterií je dána malou citlivostí diagnostických proužků a podstatně vyšší citlivostí a přesností průtokové cytometrie.

Odborné informace o vyšetření a hodnocení močového sedimentu zde.

Změna referenčních mezí progesteronu - vzhledem k nové kalibraci a použití nového kalibrátoru byly upraveny referenční meze pro metodu progestron dle doporučení výrobce. Nové referenční meze jsou uvedeny v Seznamu vyšetření v metodě progesteron.

Stanovení glukózy v kapilární krvi - stanovujeme glukózu v kapilární krvi na novém glukometru. Pro toto stanovení je nutné mít vhodný odběrový materiál (zkumavku eppendorf se systémovým roztokem+ odběrová kapilára), které může na vyžádání vydat naše laboratoř.

Změna jednotek a referenčních mezí glykovaného hemoglobinu HBA1c - na základě společného doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České diabetologické společnosti ČLS JEP se mění jednotka pro vyjadřování výsledku měření glykovaného hemoglobinu A1c a tím dochází i ke změnám referenčních a rozhodovacích mezí. Text celého doporučení naleznete zde.

Změna rozhodovacích (referenčních) mezí pro krevní lipidy a lipoproteiny - na základě společného doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti pro aterosklerózu ČLS JEP jsme upravili rozhodovací meze pro krevní lipidy a lipoproteiny. Nově stanovené hodnoty jsou hodnoty doporučené pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění, tedy hodnoty "optimální". Nové meze a text celého doporučení naleznete zde.

Přestěhování odběrového pracoviště Olšanská - nově se nachází v budově Olšanská 5 blíže poliklinice, vstupuje se samostatným vchodem z ulice (nechodí se vrátnicí!).

Stanovení APC rezistence - zavedena nová metoda pro stanovení APC rezistence (rezistence na aktivovaný protein C, způsobená mutací faktoru V Leiden), podrobnější informace zde.

Odborný článek k problematice hluboké žilní trombózy a hyperkoagulačního stavu spojeného také s APC rezistencí.

Odhad glomerulární filtrace dle rovnice MDRD - na výsledkový list přidán výpočet odhadu glomerulární filtrace dle rovnice MDRD, podrobnější informace viz. Seznam vyšetření

- Glomerulární filtrace (odhad).

Joomla templates by a4joomla