• Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

  Ryze česká laboratoř s 20 lety zkušeností

 • Přijďte na odběr bez objednání

  Přijďte na odběr bez objednání

 • Hustá síť odběrových míst

  Hustá síť odběrových míst

 • Kvalitní a přesné výsledky

  Kvalitní a přesné výsledky

Osvědčení o akreditaci - obdrželi jsme Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO15189:2007.

Odhad glomerulární filtrace dle rovnice Lund-Malmö - na výsledkový list přidán výpočet odhadu glomerulární filtrace dle rovnice Lund-Malmö, podrobnější informace viz. Seznam vyšetření - Glomerulární filtrace (odhad)

Nové metody DHEA-S a SHBG - zavedeny nové metody stanovení DHEA-S a SHBG

Výpočet Indexu volných androgenů (FAI) - v souvislosti se zavedením nové metody SHBG, byl nastaven i výpočet pro index volných androgenů. Tento index bude uváděn na výsledkovém listu, pokud bude zadán požadavek současně na stanovení testosteronu a SHBG.

Společné doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České společnosti pro aterosklerózu ČLS JEP ke sjednocení hodnotících mezí krevních lipidů a lipoproteinů pro dospělou populaci - přidáno nové doporučení do Příloh Laboratorní příručky.

Automatizace stanovení krevních skupin a antierytrocytárních protilátek - byly zprovozněny nové přístroje na stanovení krevních skupin a antierytrocytárních protilátek. Identifikace vzorku ve všech krocích je zajištěna čárovými kódy.

Kvantitativní stanovení D Dimerů - Zavedena kvantitativní metoda stanovení D dimerů z plazmy na automatickém analyzátoru.

"Zelená firma" - zapojili jsme se do projektu "Zelená firma".

 

Joomla templates by a4joomla