Aktuality

Oznámení fúze

Vážení obchodní partneři,

společnost PREVEDIG spol. s r.o., IČ: 497 11 075, se sídlem Praha 1, Washingtonova 9 si dovoluje oznámit, že dne 28.6.2019 rozhodla valná hromada společnosti o schválení fúze sloučením, na základě které se naše společnost sloučila s nástupnickou společností PREVEDIG medical, s.r.o., IČ: 056 16 018, se sídlem Washingtonova 1622/9, Nové Město, 110 00 Praha 1 a to k rozhodnému dni 1.7.2018. Fúze byla ve stejný den schválena i valnou hromadou společnosti PREVEDIG medical, s.r.o.

Těšíme se na další spolupráci pod novou obchodní firmou PREVEDIG medical, s.r.o.

 

Informace o fúzi lze stáhnout ve formátu PDF zde.

Číst dál...

Otevření nového odběrového pracoviště Kosmická

V únoru jsme otevřeli nové odběrové pracoviště v Praze 11, na Jižním Městě, v ulici Kosmická. Více informací najdete zde.

 

Zkrácení pracovní doby odběrového pracoviště Ostrovského

Od 11.9. bude odběrové místo Ostrovského - Ženské domovy otevřeno jen do 10:00. Naše klienty prosíme, aby po desáté hodině navštívili naše odběrové pracoviště Jindřicha Plachty v Poliklinice Cool Clinic (Jindřicha Plachty 3311/18, Praha 5) vzdálené necelých 500m. Prosíme pacienty, kteří přijdou na oGTT, aby se dostavili na pracoviště do 7:45 hodin.

 

 

 

Nová sérologická vyšetření

Od 27.6.2018 rozšiřujeme naši nabídku sérologických vyšetření o:

Novinky serologicka vysetreni mPrůkaz protilátek třídy IgM proti klíšťové encefalitidě
Průkaz protilátek proti zarděnkám'
Průkaz protilátek proti spalničkám

Bližší informace lze stáhnout ve formátu PDF zde.

Číst dál...

Nové odběrové pracoviště

Otevřeli jsme pro vás nové odběrové pracoviště Lety, okres Praha-západ. Více informací naleznete zde.

Nové odběrové pracoviště

Otevřeli jsme pro vás nové odběrové pracoviště Rohožník v Újezdu na Lesy. Více informací naleznete zde.

Vyjadřování výsledku protrombinového testu

Dle doporučení České hematologické společnosti bylo na výsledkovém listu změněno vyjadřování protrombinového testu.

Číst dál...

Zrušeno vyšetření vazebné kapacity železa

Dne 15.2. 2016 bylo zrušeno vyšetření vazebné kapacity železa.
Plně adekvátní  je vyšetření transferinu v séru.

Číst dál...

Evropský antibiotický den 2015

Číst dál...

Korekce celkového vápníku na albuminémii

Dne 24.9.2015 byl uveden do provozu výpočet korigované hodnoty vápníku v séru na standardní koncentraci albuminu v séru.

Výsledek vypovídá o hodnotě vápníku, jakou by měl pacient, kdyby byla korigována hodnota albuminu na hodnotu standardní koncentrace albuminu (medián = 41,3 g/l).

Tento výpočet je zvláště přínosný pro pacienty s výrazně abnormálními hodnotami albuminu.

Ke korekci je použit výpočet:

Cakorigované = Cacelkové + 0,020 x (41,3 – albumin) *

* doporučený výpočet Jabor A. a kol.: Vnitřní prostředí, Grada, 2008

Korekce je počítána vždy, když je požadavek na vyšetření vápníku a albuminu v séru.

Hodnotící meze pro korigovaný vápník zůstávají stejné jak pro vápník v séru.

Klinický význam výpočtu:

Ionizovaný vápník je biologicky účinnou formou vápníku a jeho hladina je rozhodující pro vznik příznaků hypo- nebo hyperkalcémie. U pacientů s výrazně abnormálními hladinami albuminu může dojít k výraznému poklesu hladin ionizovaného vápníku, i když je hladina celkového vápníku uvnitř referenčního rozmezí.

Jde o výpočtovou metodu – odhad. Pro relevantní informaci se v případě abnormálních hladin albuminu, poruch acidobazické rovnováhy a přítomnosti monoklonální komponenty v séru (vazba Ca na paraprotein) doporučuje vyšetření ionizovaného vápníku ze žilní nebo arteriální krve v rámci stanovení acidobazické rovnováhy.

                                                                                                                                       

Joomla templates by a4joomla