• Hlavní banner 01

K celkové ceně vyšetření se přičítá cena odběru 23,- Kč a přípravy vzorku 13,- Kč. Tato cena je přičtena k celkové částce při zadání prvního vyšetření požadujícího odběr.

Základní biochemie
Na, K, Cl 51 Kč
Vápník 18 Kč
Hořčík 18 Kč
Fosfor 15 Kč
Urea 16 Kč
Kreatinin 15 Kč
 Kyselina močová 20 Kč
 Bilirubin celkový 14 Kč
 Bilirubin konjugovaný 14 Kč
ALT 17 Kč
 AST 17 Kč
 GGT 19 Kč
 ALP 16 Kč
 Amyláza celková 35 Kč
 Amyláza pankreatická 64 Kč
 Lipáza 82 Kč
 CHE (Cholinesteráza) 26 Kč
 CK (Kreatinkináza)  28 Kč
 LD (Laktátdehydrogenáza) 21 Kč
 Homocystein 547 Kč
 Celková bílkovina 13 Kč
 Albumin 13 Kč
 ELFO bílkovin 103 Kč
 Imunofixace 997 Kč
 CRP 142 Kč
 ASLO 147 Kč
 RF 147 Kč
 IgA, IgG, IgM 495 Kč
 IgE celkové 331 Kč
Lipidový metabolismus
 Triacylglyceroly 27 Kč
 Cholesterol celkový 21 Kč
 Cholesterol HDL 48 Kč
 Cholesterol LDL 59 Kč
 Apolipoprotein A1 203 Kč
 Apolipoprotein B 203 Kč
 Lipoprotein (a) 45 Kč
Diabetologie
 Glukóza - sérum 13 Kč
 Glukóza - plazma 13 Kč
 Glukóza - kapilární 13 Kč
 HbA1c (glykovaný hemoglobin) 199 Kč
 oGTT (orální glukózový tol. test) 119 Kč
 oGTT - v graviditě 119 Kč
 LTT (laktózový tol. test) 119 Kč
 C-Peptid nalačno 179 Kč
 C-Peptid po jídle 179 Kč
 Inzulín 153 Kč
 Kardiální markery
 CK-MB 40 Kč
 Troponin I 984 Kč
 NT-proBNP 997 Kč
Diagnostika anémií
Fe (železo) 17 Kč
Ferritin 216 Kč
Transferin 159 Kč
Saturace transferinu 176 Kč
Vitamin B12 248 Kč
Folát (kyselina listová) 251 Kč
Hormony
 TSH 163 Kč
 T4 volný 170 Kč
 T3 volný 170 Kč
 anti TG 383 Kč
 anti TPO 401 Kč
 anti TSH r. (TRAK) 575 Kč
 β-hCG (těhotenský test) 179 Kč
 Prolaktin 159 Kč
 FSH (Folitropin) 150 Kč
 LH (Lutropin) 150 Kč
 E2 (Estradiol) 186 Kč
 Progesteron 166 Kč
 AMH (anti-Müllerian hormon) 690 Kč
 Testosteron celkový 166 Kč
 Testosteron volný 408 Kč
 Kortizol 175 Kč
 SHBG (sex hormone-binding globulin) 592 Kč
 DHEA-S (dehydroepiandrosteron sulfát) 457 Kč
 DHEA (Dehydroepiandrosteron) 151 Kč
 17-OH-progesteron 211 Kč
 Androstendion 305 Kč
 Aldosteron 200 Kč
Nádorové markery
 AFP 173 Kč
 CEA 329 Kč
 PSA celkový 242 Kč
 PSA volný 396 Kč
 [-2]proPSA + index PHI 1205 Kč
 β-hCG 184 Kč
 Tyreoglobulin  252 Kč
 CA 15-3 493 Kč
 CA 19-9 493 Kč
 CA 125 596 Kč
 HE4 793 Kč
 CA 72-4 596 Kč
 SCCA 951 Kč
 Kalcitonin 415 Kč
 β2-mikroglobulin 310 Kč
 NSE 526 Kč
 CYFRA 21-1 595 Kč
Diagnostika hepatitid
HBsAg 228 Kč
 anti HBs 277 Kč
 HBeAg 312 Kč
 anti HBe 331 Kč
 anti HBc 277 Kč
 anti HBc IgM 375 Kč
 anti HAV celkové 375 Kč
 anti HAV IgM 375 Kč
 anti HCV 375 Kč
Infekční sérologie
Syfilis (protilátky specifické a nespecifické) 295 Kč
 HIV (anti 1,2 + p24 antigen) 299 Kč
 HIV certifikát do zahr. 150 Kč
 Chlamydia trachomatis 483 Kč
 Chlamydia pneumoniae 483 Kč
 Chlamydia pneumoniae konfirmační test WB 1150 Kč
 Mycoplasma pneumoniae 630 Kč
 B. pertussis (IgG, IgA) 483 Kč
 B. parapertussis 483 Kč
 Lymeská borrelióza (IgG, IgM) 595 Kč
 Lymeská borrelióza (Western Blot) 1150 Kč
 Klíšť. encefalitida (IgG, IgM) - vyloučení onemocnění 660 Kč
 Klíšť. encefalitida (IgG) - kontrola protilátek 390 Kč
 Tetanus (IgG) 520 Kč
 VZV (IgG, IgM) 480 Kč
 Morbilli (IgG, IgM) - kontakt s infekcí, vyloučení onemocnění 660 Kč
 Morbilli (IgG) - kontrola protilátek 390 Kč
 EBV 730 Kč
 IM test 75 Kč
 CMV (IgG, IgM) 480 Kč
 Rubeola (IgG, IgM) - kontakt s infekcí, vyloučení onemocnění 660 Kč
 Rubeola (IgG) - kontrola protilátek 390 Kč
 Toxoplasma g. (IgG, IgM) 620 Kč
 HSV 1,2 (IgG, IgM) 480 Kč
 Helicobacter p. (IgG, IgA) 595 Kč
 Helicobacter p. - WB 1150 Kč
Kostní metabolismus
 1-84 parathormon 549 Kč
 Osteokalcin 517 Kč
 Osteáza (kostní ALP) 386 Kč
 Cross-Laps (β-CTx) 578 Kč
 P1NP (Prokolagen typu 1) 515 Kč
 Vitamín D 25-OH 480 Kč
Léky, stop. prvky, drogy
 Digoxin 257 Kč
 Valproát 518 Kč
 Carbamazepin 516 Kč
 Phenytoin 516 Kč
 Theophyllin 421 Kč
 Lithium 40 Kč
 U_Drg. screening 350 Kč
Hematologie
 Sedimentace (ESR) 29 Kč
 KO + DIFF přístrojově 78 Kč
 KO 44 Kč
 KO + Retikulocyty 127 Kč
 PT (Quick, INR) 85 Kč
 APTT 77 Kč
 Fibrinogen 222 Kč
 D-dimery 298 Kč
 APC rezistence 525 Kč
 KS + Rh faktor 150 Kč
 Screen. neprav. protilátek 299 Kč
Analýza moči - ranní
 Chemicky + sediment 58 Kč
 Chemicky 16 Kč
 Glukóza 13 Kč
 Amyláza 35 Kč
 PCR (poměr PROT/KREA) 35 Kč
 ACR (poměr ALB/KREA) 140 Kč
Analýza moči - sbírané
 Clearence kreatininu 36 Kč
 Celková bílkovina (24h) 20 Kč
 Albumin (24h) 125 Kč
 Glukóza (24h) 13 Kč
 Na, K, Cl (24h) 51 Kč
 Vápník (24h) 18 Kč
 Hořčík (24h) 18 Kč
 Fosfor (24h) 15 Kč
 Urea (24h) 16 Kč
 Kreatinin (24h) 15 Kč
 Kyselina močová (24h) 20 Kč
 Kortizol (24h) 175 Kč
 Aldosteron (24h) 187 Kč
Vyšetření ze stolice
 Hb ve stolici kvantitat. 174 Kč
 Kalprotektin 1180 Kč

 

Ceny jsou uváděny v Kč bez DPH.

Podle § 58 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, je od daně osvobozeno plnění, jehož účelem je diagnostikování či léčení nemoci a zdravotních obtíží nebo jejich předcházení.

K celkové ceně vyšetření se přičítá cena odběru 23,- Kč a přípravy vzorku 13,- Kč. Tato cena je přičtena k celkové částce při zadání prvního vyšetření požadujícího odběr.

CELKEM 0

Základní biochemie
Na, K, Cl 51
Vápník 18
Hořčík 18
Fosfor 15
Urea 16
Kreatinin 15
 Kyselina močová 20
 Bilirubin celkový 14
 Bilirubin konjugovaný 14
ALT 17
 AST 17
 GGT 19
 ALP 16
 Amyláza celková 35
 Amyláza pankreatická 64
 Lipáza 82
 CHE (Cholinesteráza) 26
 CK (Kreatinkináza)  28
 LD (Laktátdehydrogenáza) 21
 Homocystein 547
 Celková bílkovina 13
 Albumin 13
 ELFO bílkovin 103
 Imunofixace 997
 CRP 142
 ASLO 147
 RF 147
 IgA, IgG, IgM 591
 IgE celkové 331
Lipidový metabolismus
 Triacylglyceroly 27
 Cholesterol celkový 21
 Cholesterol HDL 48
 Cholesterol LDL 59
 Apolipoprotein A1 203
 Apolipoprotein B 203
Diabetologie
 Glukóza - sérum 13
 Glukóza - plazma 13
 Glukóza - kapilární 13
 HbA1c (glykovaný hemoglobin) 199
 oGTT (orální glukózový tol. test) 119
 oGTT - v gravitidě 119
 LTT (laktózový tol. test)  119
 C-Peptid nalačno 179
 C-Peptid po jídle 179
 Inzulín 153
  Kardiální markery
 CK-MB 40
 Troponin I 984
 NT-proBNP 997
Diagnostika anémií
Fe (železo) 17
Ferritin 216
Transferin 159
Saturace transferinu 176
Vitamin B12 248
Folát (kyselina listová) 251
Hormony
 TSH 163
 T4 volný 170
 T3 volný 170
 T4 celkový 120
 T3 celkový 120
 anti TG 383
 anti TPO 401
 anti TSH r. (TRAK) 575
 β-hCG (těhotenský test) 179
 Prolaktin 159
 FSH (Folitropin) 150
 LH (Lutropin) 150
 E2 (Estradiol) 186
 Progesteron 166
 AMH (anti-Müllerian hormon) 1246
 Testosteron celkový 166
 Testosteron volný 408
 Kortizol 175
 SHBG (sex hormone-binding globulin) 592
 DHEA-S (dehydroepiandrosteron sulfát) 457
 DHEA (Dehydroepiandrosteron) 151
 17-OH-progesteron 211
 Androstendion 305
 Aldosteron 200
Kostní metabolismus
 1-84 parathormon 549
 Kalcitonin 415
 Osteokalcin 517
 Osteáza (kostní ALP) 386
 Cross-Laps (β-CTx) 578
 P1NP (Prokolagen typu 1) 515
 Vitamín D 25-OH 480
   
Screening celiakie
 tTG IgA + celkové IgA 419
 tTG IgG (při tTG IgA<0,2g/l) 350
Léky, stop. prvky, drogy
 Digoxin 257
 Valproát 518
 Carbamazepin 516
 Phenytoin 516
 Theophyllin 421
 Lithium 40
 U_Drg. screening 350
Diagnostika hepatitid
HBsAg 228
 anti HBs 277
 HBeAg 312
 anti HBe 331
 anti HBc 277
 anti HBc IgM 375
 anti HAV celkové 375
 anti HAV IgM 375
 anti HCV 375
Infekční sérologie ost.
Syfilis (protilátky specifické a nespecifické) 295
 HIV (anti 1,2 + p24 antigen) 299
 HIV certifikát do zahr. 150
 Chlamydia trachomatis 483
 Chlamydia pneumoniae 483
 Chlamydia pneumoniae konfirmační test WB 1150
 Mycoplasma pneumoniae 630
 B. pertussis (IgG, IgA) 483
 B. parapertussis 483
 Lymeská borrelióza (IgG, IgM) 595
 Lymeská borrelióza (Western Blot) 1150
 Klíšť. encefalitida (IgG, IgM) - vyloučení onemocnění 660
 Klíšť. encefalitida (IgG) - kontrola protilátek 390
 Tetanus (IgG) 520
 VZV (IgG, IgM) 480
 Morbilli (IgG, IgM) - kontakt s infekcí, vyloučení onemocnění 660
 Morbilli (IgG) - kontrola protilátek 390
 EBV 730
 IM test 75
 CMV (IgG, IgM) 480
 Rubeola (IgG, IgM) - kontakt s infekcí, vyloučení onemocnění 660
 Rubeola (IgG) - kontrola protilátek 390
 Toxoplasma g. (IgG, IgM) 620
 HSV 1,2 (IgG, IgM) 480
 Helicobacter p. (IgG, IgA) 595
 Helicobacter p. - WB 1150
Nádorové markery
 AFP 173
 CEA 329
 PSA celkový 242
 PSA volný 391
 [-2]proPSA + index PHI 1205
 β-hCG 184
 Tyreoglobulin  252
 CA 15-3 493
 CA 19-9 493
 CA 125 596
 HE4 793
 CA 72-4 596
 SCCA 951
 β2-mikroglobulin 310
 NSE 526
 CYFRA 21-1 595
Hematologie
 Sedimentace (ESR) 29
 KO + DIFF přístrojově 78
 KO 44
 Retikulocyty 83
 PT (Quick, INR) 85
 APTT 77
 Fibrinogen 222
 D-dimery 298
 APC rezistence 525
 KS + Rh faktor 150
 Screen. neprav. protilátek 299
Analýta moče -  ranní
 Chemicky + sediment 58
 Chemicky 16
 Glukóza 13
 Amyláza 35
 PCR (poměr PROT/KREA) 35
 ACR (poměr ALB/KREA) 140
Analýza moče - sbírané
 Clearence kreatininu 36
 Celková bílkovina (24h) 20
 Albumin (24h) 125
 Glukóza (24h) 13
 Na, K, Cl (24h) 51
 Vápník (24h) 18
 Hořčík (24h) 18
 Fosfor (24h) 15
 Urea (24h) 16
 Kreatinin (24h) 15
 Kyselina močová (24h) 20
 Kortizol (24h) 175
 Aldosteron (24h) 187
Vyšetření ze stolice  
 Hb ve stolici kvantitat. 174
 Kalprotektin 1180

 

 

 

Ceny jsou uváděny v Kč bez DPH.

Podle § 58 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, je od daně osvobozeno plnění, jehož účelem je diagnostikování či léčení nemoci a zdravotních obtíží nebo jejich předcházení.

K celkové ceně vyšetření se přičítá cena odběru 23,- Kč a přípravy vzorku 13,- Kč. Tato cena je přičtena k celkové částce při zadání prvního vyšetření požadujícího odběr.

CELKEM 0

Základní biochemie
Na, K, Cl 51
Vápník 18
Hořčík 18
Fosfor 15
Urea 16
Kreatinin 15
 Kyselina močová 20
 Bilirubin celkový 14
 Bilirubin konjugovaný 14
ALT 17
 AST 17
 GGT 19
 ALP 16
 Amyláza celková 35
 Amyláza pankreatická 64
 Lipáza 82
 CHE (Cholinesteráza) 26
 CK (Kreatinkináza)  28
 LD (Laktátdehydrogenáza) 21
 Homocystein 547
 Celková bílkovina 13
 Albumin 13
 ELFO bílkovin 103
 Imunofixace 997
 CRP 142
 ASLO 147
 RF 147
 IgA, IgG, IgM 591
 IgE celkové 331
Lipidový metabolismus
 Triacylglyceroly 27
 Cholesterol celkový 21
 Cholesterol HDL 48
 Cholesterol LDL 59
 Apolipoprotein A1 203
 Apolipoprotein B 203
Diabetologie
 Glukóza - sérum 13
 Glukóza - plazma 13
 Glukóza - kapilární 13
 HbA1c (glykovaný hemoglobin) 199
 oGTT (orální glukózový tol. test) 119
 oGTT - v gravitidě 119
 LTT (laktózový tol. test)  119
 C-Peptid nalačno 179
 C-Peptid po jídle 179
 Inzulín 153
  Kardiální markery
 CK-MB 40
 Troponin I 984
 NT-proBNP 997
Diagnostika anémií
Fe (železo) 17
Ferritin 216
Transferin 159
Saturace transferinu 176
Vitamin B12 248
Folát (kyselina listová) 251
Hormony
 TSH 163
 T4 volný 170
 T3 volný 170
 T4 celkový 120
 T3 celkový 120
 anti TG 383
 anti TPO 401
 anti TSH r. (TRAK) 575
 β-hCG (těhotenský test) 179
 Prolaktin 159
 FSH (Folitropin) 150
 LH (Lutropin) 150
 E2 (Estradiol) 186
 Progesteron 166
 AMH (anti-Müllerian hormon) 1246
 Testosteron celkový 166
 Testosteron volný 408
 Kortizol 175
 SHBG (sex hormone-binding globulin) 592
 DHEA-S (dehydroepiandrosteron sulfát) 457
 DHEA (Dehydroepiandrosteron) 151
 17-OH-progesteron 211
 Androstendion 305
 Aldosteron 200
Kostní metabolismus
 1-84 parathormon 549
 Kalcitonin 415
 Osteokalcin 517
 Osteáza (kostní ALP) 386
 Cross-Laps (β-CTx) 578
 P1NP (Prokolagen typu 1) 515
 Vitamín D 25-OH 480
   
Screening celiakie
 tTG IgA + celkové IgA 419
 tTG IgG (při tTG IgA<0,2g/l) 350
Léky, stop. prvky, drogy
 Digoxin 257
 Valproát 518
 Carbamazepin 516
 Phenytoin 516
 Theophyllin 421
 Lithium 40
 U_Drg. screening 350
Diagnostika hepatitid
HBsAg 228
 anti HBs 277
 HBeAg 312
 anti HBe 331
 anti HBc 277
 anti HBc IgM 375
 anti HAV celkové 375
 anti HAV IgM 375
 anti HCV 375
Infekční sérologie ost.
Syfilis (protilátky specifické a nespecifické) 295
 HIV (anti 1,2 + p24 antigen) 299
 HIV certifikát do zahr. 150
 Chlamydia trachomatis 483
 Chlamydia pneumoniae 483
 Chlamydia pneumoniae konfirmační test WB 1150
 Mycoplasma pneumoniae 630
 B. pertussis (IgG, IgA) 483
 B. parapertussis 483
 Lymeská borrelióza (IgG, IgM) 595
 Lymeská borrelióza (Western Blot) 1150
 Klíšť. encefalitida (IgG, IgM) - vyloučení onemocnění 660
 Klíšť. encefalitida (IgG) - kontrola protilátek 390
 Tetanus (IgG) 520
 VZV (IgG, IgM) 480
 Morbilli (IgG, IgM) - kontakt s infekcí, vyloučení onemocnění 660
 Morbilli (IgG) - kontrola protilátek 390
 EBV 730
 IM test 75
 CMV (IgG, IgM) 480
 Rubeola (IgG, IgM) - kontakt s infekcí, vyloučení onemocnění 660
 Rubeola (IgG) - kontrola protilátek 390
 Toxoplasma g. (IgG, IgM) 620
 HSV 1,2 (IgG, IgM) 480
 Helicobacter p. (IgG, IgA) 595
 Helicobacter p. - WB 1150
Nádorové markery
 AFP 173
 CEA 329
 PSA celkový 242
 PSA volný 391
 [-2]proPSA + index PHI 1205
 β-hCG 184
 Tyreoglobulin  252
 CA 15-3 493
 CA 19-9 493
 CA 125 596
 HE4 793
 CA 72-4 596
 SCCA 951
 β2-mikroglobulin 310
 NSE 526
 CYFRA 21-1 595
Hematologie
 Sedimentace (ESR) 29
 KO + DIFF přístrojově 78
 KO 44
 Retikulocyty 83
 PT (Quick, INR) 85
 APTT 77
 Fibrinogen 222
 D-dimery 298
 APC rezistence 525
 KS + Rh faktor 150
 Screen. neprav. protilátek 299
Analýta moče -  ranní
 Chemicky + sediment 58
 Chemicky 16
 Glukóza 13
 Amyláza 35
 PCR (poměr PROT/KREA) 35
 ACR (poměr ALB/KREA) 140
Analýza moče - sbírané
 Clearence kreatininu 36
 Celková bílkovina (24h) 20
 Albumin (24h) 125
 Glukóza (24h) 13
 Na, K, Cl (24h) 51
 Vápník (24h) 18
 Hořčík (24h) 18
 Fosfor (24h) 15
 Urea (24h) 16
 Kreatinin (24h) 15
 Kyselina močová (24h) 20
 Kortizol (24h) 175
 Aldosteron (24h) 187
Vyšetření ze stolice  
 Hb ve stolici kvantitat. 174
 Kalprotektin 1180

 

 

Moč

Základní vyšetření zahrnuje semikvantitativní kultivační vyšetření moči s průkazem patogenů a stanovení citlivosti na antibiotika.

Základní vyšetření 350
Základní vyšetření + průkaz MRSA 400
Mykologické vyšetření 250
Průkaz antigenu Chlamydia trachomatis (jen muži se zádankou od lékaře) 500
Průkaz Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae PCR metodou 1250
Průkaz mykoplazmat a ureaplazmat 300
Uricult

Vyšetření zahrnuje semikvantitativní kultivační vyšetření moči s průkazem patogenů a stanovení citlivosti na antibiotika.

Uricult 350
Stěr z horních cest dýchacích (krk, nos, nosohltan, tonsila, hrtan)

Zákadní vyšetření zahrnuje kultivační vyšetření s průkazem hlavních bakteriálních patogenů respiračního traktu a stanovení citlivosti na antibiotika.

Základní vyšetření 300
Základní vyšetření + průkaz MRSA 350
Mykologické vyšetření 250
Průkaz Bordetella pertussis/parapertussis 300
Průkaz Corynebacterium diphteriae 300
Průkaz Niesseria gonorrhoeae kultivačně 200
Sputum

Vyšetření zahrnuje kultivační a mikroskopické vyšetření s průkazem hlavních patogenů respiračního traktu. Součástí je i screening přítomnosti kvasinek a plísní

Základní vyšetření 400
Nehty, kožní šupiny

Kultivační a mikroskopické vyšetření k průkazu dermatofytů.

Základní vyšetření 400 Kč 300
Rektální výtěr

Základní vyšetření zahrnuje kultivační průkaz běžných původců gastrointestinálních infekcí (salmonela, shigela, yersine, kampylobakter).

Základní vyšetření 600
Mykologické vyšetření 250
Průkaz Vibrio cholerae 100
Průkaz enteropatogeních E. coli (u dětí do 2 let vždy prováděn a účtován navíc) 150
Kultivační průkaz Neisseria gonorrhoeae 200
Salmonela (kontrolní vyšetření po infekci) 300
Kampylobakter (kontrolní vyšetření po infekci) 150
Stolice
Průkaz antigenů rotavirů a adenovirů 500
Průkaz antigenů norovirů 500
Průkaz antigenů Helicobacter pylori 500
Průkaz antigenu a toxinu Clostridium difficile 500
Kultivační průkaz Clostridium difficile 300
Stěr oko, ucho

Vyšetření zahrnuje kultivační bakteriologické a mykologické vyšetření s průkazem běžných původců a stanovení citlivosti na antibiotika a antimykotika.

Základní vyšetření 500
Stěr vagina, uretra, cervix

Základní vyšetření zahrnuje aerobní kultivační bakteriologické a mykologické vyšetření s průkazem běžných původců infekcí urogenitálního traktu a cílený kultivační průkaz Gardnerella vaginalis a Neisseria gonorrhoeae. V případě průkazu patogenu stanovení citlivosti na antibiotika a antimykotika.

Základní vyšetření (včetně průkazu Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis a kvasinek) 600
Anaerobní kultivace 300
Průkaz antigenu Chlamydia trachomatis (jen se žádankou od lékaře) 500
Průkaz Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae PCR metodou 1250
Průkaz mykoplazmat a ureaplazmat 300
Mikroskopické zhodnocení MOP 70
Průkaz Candida a Trichomonády (CAT) 200
Průkaz Neisseria gonorrhoeae 200 Kč
Průkaz Gardnerella vaginalis 150
Screening GBS (Group B Streptococci) 200
Stěr uretra, prostatický sekret, ejakulát

Základní vyšetření zahrnuje aerobní kultivační bakteriologické a mykologické vyšetření s průkazem běžných původců infekcí urogenitálního traktu a cílený kultivační průkaz Gardnerella vaginalis a Neisseria gonorrhoeae. V případě průkazu patogenu stanovení citlivosti na antibiotika a antimykotika.

Základní vyšetření (včetně průkazu Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis a kvasinek) 600
Anaerobní kultivace 300
Průkaz antigenu Chlamydia trachomatis (jen se žádankou od lékaře) 500 Kč
Průkaz Chlamydia trachomatis + Neisseria gonorrhoeae PCR metodou 1250 Kč
Průkaz mykoplazmat a ureaplazmat 300
Průkaz Candida a Trichomonády (CAT) 200
Průkaz Neisseria gonorrhoeae 200 Kč
Průkaz Gardnerella vaginalis 150 Kč
Hemokultura

Kultivační průkaz aerobních, anaerobních a mikroaerofilních mikroorganismů z jedné lahvičky vhodné pro dospělé i děti.

Základní vyšetření 600
Stěr, výtěr (perineum, kůže, rána, absces, punktát, dekubitus, bércový vřed, hnis, píštěl), kanyla, katetr, drén, dialyzát, exsudát, tkáň

Základní vyšetření zahrnuje aerobní kultivační bakteriologické a mykologické vyšetření s průkazem běžných původců a stanovením citlivosti na antibiotika a antimykotika.

Základní vyšetření 600
Anaerobní kultivace 300
Průkaz Neisseria gonorrhoeae 200
PCR
Neisseria gonorrhoea + Chlamidia trachomatis multiplex 1250
Trichomonas vaginalis 1250
HPV high risk 16, 18/45, (31, 33, 35, 39, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) multiplex 2200
HCV -RNA 2500
HBV - DNA 2500
Covid-19 814
Covid-19, chřipka A, B, RSV multiplex 964
HIV-1 1250
SARS-Cov-2 - přímý průkaz metodou PCRCena vyšetření: 814


Materiál: výtěr z nosohltanu.
Vyšetření zahrnuje odběr vzorku, izolace, amplifikace, detekce, report..


Rezervaci termínu na odběr vzorků na PCR test proveďte, prosím, v rezervačním systému.
 

SARS-CoV-2 - průkaz antigenu standardní laboratorní metodouCena vyšetření: 201


Materiál - výtěr z nosohltanu.
Provedení antigenního testu v rámci celoplošného testování je pro pojištěnce zdravotních pojišťoven zdarma.

Rezervaci termínu na odběr vzorků na antigenní test proveďte, prosím, v rezervačním systému.

SARS-CoV-2 - průkaz protilátek IgGCena vyšetření: 490


Materiál - žilní krev/sérum.


Pro odběr vzorku navštivte, prosím, jakékoliv naše standardní odběrové místo.
 

Podle § 58 Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, je od daně osvobozeno plnění, jehož účelem je diagnostikování či léčení nemoci a zdravotních obtíží nebo jejich předcházení.

Joomla templates by a4joomla