• Hlavní banner 01

Informace o firmě

Identifikace a důležité údaje:

název organizace PREVEDIG medical, s.r.o.
název akreditovaného subjektu PREVEDIG medical, s.r.o., Laboratorně diagnostické centrum
adresa laboratoře Poznaňská 461/34 , 181 00 Praha 8
okruh působnosti pro praktické lékaře a ambulantní specialisty
identifikační údaje IČ - 05616018, DIČ - CZ05616018
IČZ - 01069000
typ organizace společnost s ručením omezeným zapsaná pod spisovou značnou C 267412 u Městského soudu v Praze
jednatel společnosti a výkonný ředitel Ing. Kamil Řáda
vedoucí laboratoře, manažer kvality, analytik   Ing. Petra Kabeleová
zástupce vedoucí laboratoře Mgr. Markéta Tomšíčková
lékař, klinický biochemik MUDr. Jana Rosie Dvořáková
vedoucí pracoviště hematologie Mgr. Anna Králová
vedoucí pracoviště mikrobiologie Mgr. Markéta Tomšíčková

vedoucí pracoviště imunologie a alergologie

RNDr. Alena Sekerková
lékařský garant odbornosti 801 MUDr. Jana Rosie Dvořáková
analytický garant odbornosti 801 Ing. Petra Kabeleová
lékařský garant odbornosti 802 MUDr. Alžbeta Ouertani
lékařský garant odbornosti 818 MUDr. Mgr. Cyril Šálek, PhD.
analytický garant odbornosti 818 Mgr. Anna Králová
lékařský garant odbornosti 813 MUDr. Helena Posová, CSc.

 

Zaměření činnosti:
Laboratorně diagnostické centrum PREVEDIG medical, s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení založené v roce 1993. Je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven působících v ČR. Klienti - pojištěnci jsou zde ošetřováni na základě písemné žádosti jejich ošetřujícího lékaře bezplatně. Pro nepojištěné klienty - samoplátce, nabízí veškerá svá vyšetření za přímou úhradu dle ceníku.

Spádová oblast laboratoří a rozsah vyšetření jsou dány požadavky spolupracujících praktických lékařů a ambulantních specialistů.

Zabýváme se biochemickými, hematologickými, imunologickými, sérologickými a mikrobiologickými vyšetřeními biologických materiálů humánního původu. Jedná se o základní a specializovaná biochemická vyšetření, hematologická a mikrobiologická vyšetření, základní imunologická a sérologická vyšetření, zajištění odběrů biologického materiálu a konzultační služby.

 

Joomla templates by a4joomla